Bài đăng

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam

Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt NamOther Titles: Some theoretical and practical issues on criminal liability subject according to Vietnam Criminal LawAuthors: Nguyễn, Phú BiềnKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Chủ thểIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 77 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8674

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam

Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ thể chịu trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt NamOther Titles: Some theoretical and practical issues on criminal liability subject according to Vietnam Criminal LawAuthors: Nguyễn, Phú BiềnKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Chủ thểIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 77 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8674

Biện pháp quản lý học sinh nội trú ở trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Title: Biện pháp quản lý học sinh nội trú ở trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Trần, Quốc Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị XuânKeywords: Giáo dục trung học;Trường Trung cấp;Hải Phòng;Quản lý giáo dục;Học sinh nội trúIssue Date: 2011Publisher: ĐHGDAbstract: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp và quản lý học sinh nội trú của Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý các hoạt động của học sinh nội trú trường t (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48752

Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực điện tử ở các trường trung học phổ thông

Title: Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực điện tử ở các trường trung học phổ thôngAuthors: Nguyễn, Duy BínhKeywords: Bài giảng điện tử;Trung học phổ thông;Phương pháp dạy học;Quản lý giáo dục;Đa phương tiệnIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 115 tr.Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án DHTCĐT nhằm đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án DHTCĐT tại các trường THPT thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đề xuất các biện pháp quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án DHTCĐT tại nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở các trường THPT Thị xã Sơn Tây Hà Nội.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16339Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)

Title: Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)Authors: Bùi, Văn SơnKeywords: Pháp luật;Tội phạm vị thành niên;Quyền con người;Luật hình sự;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 92 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14243Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội làm, tang trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang)

Title: Tội làm, tang trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang)Authors: Lục, Thế HưngKeywords: Pháp luật;Luật hình sự;Tội làm tiền giả;Hà Giang;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14246Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

EMG REMOVAL FROM EEG BASED ON SOBI AND PSD METHODS

Title: EMG REMOVAL FROM EEG BASED ON SOBI AND PSD METHODSAuthors: Pham, Ba HoangKeywords: EEGIssue Date: 2013Publisher: ĐHCNAbstract: This thesis presented an efficient method of separating EMG artifacts from EEG signals containing epileptic spikes, specifically helps doctors accurately diagnose epilepsy by reduced muscular artifacts in EEG. Firstly, the noisy signals are pre-processed by a combined filter which consists of a low-pass, a high-pass and a notch filters. After that, we focused on blind source separation method - SOBI, on the basis that thesis evaluated the quality of this algorithm with simulated signals and real measured signals from patients. In the next step, the power spectrum density - PSD method is applied to identify the EMG source and take the compensation on each channel. We also investigated the effect of the frequency range to this identification. The algorithm is tested by simulated and experiment signals. The results were very good signal over n…