Bài đăng

Luân lý Phật học qua cái nhìn nhân quả

Title: Luân lý Phật học qua cái nhìn nhân quảAuthors: Chí AnhKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2012. TNS07729URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55244Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thân người khó được Phật pháp khó nghe

Title: Thân người khó được Phật pháp khó ngheAuthors: Minh ThiệnKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 5. Năm 2012. TNS07756URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55271Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chiêm niệm mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời Trần

Title: Chiêm niệm mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời TrầnAuthors: Nguyễn, ChínhKeywords: Lịch sử Phật giáo;Tư tưởng phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Bài viết trình bày các tư tưởng phật giáo dân tộc của các vị Thiền sư đời Trần, ví như: lấy thiên hạ làm ý mình, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình...Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 6 tr. TNS082URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58467Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo

Title: Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạoKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Đạo ở đây có nghĩa là: Chân như. Chân là không hư hoại, vĩnh hằng, Như là không biến đổi, lúc nào cũng vẫn như thế.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 2 tr. TNS084URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58469Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1990 đến nay: Nghiên cứu trường hợp Manga Nhật Bản được phát hành tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1990 đến nay: Nghiên cứu trường hợp Manga Nhật Bản được phát hành tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Nguyễn, Thị Việt Thanh , người hướng dẫn
Kurokawa, YuichiroIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53146

Socio-economic transformation of Sai Son commune, Quoc Oai district, Ha Noi city in period from 1986 to 2010 = Chuyển biến kinh tế - xã hội xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội giai đoạn 1986-2010. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Socio-economic transformation of Sai Son commune, Quoc Oai district, Ha Noi city in period from 1986 to 2010 = Chuyển biến kinh tế - xã hội xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội giai đoạn 1986-2010. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Trương, Quang Hải, người hướng dẫn
Vũ, Thu HuyềnIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 135 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53144

Nguồn lực phát triển du lịch sinh thái tại một số đảo Quảng Ninh (Nghiên cứu trường hợp đảo Cô Tô)

Hình ảnh
cứu trường hợp đảo Cô Tô)October 5, 2017nguyenhongminh2410 Authors:

Đàm, Thu HuyềnKeywords:Đảo Cô Tô
Du lịch sinh thái
Du lịch học
Quảng NinhIssue Date:2009Publisher:Đại học quốc gia Hà NộiAbstract:Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch sinh thái, làm rõ tầm quan trọng của việc phát triển du lịch sinh thái trên lãnh thổ biển đảo. Khái quát về lịch sử hình thành, nguồn lực tài nguyên, nguồn lực về kinh tế – xã hội, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển du lịch sinh thái tại Cô Tô và đánh giá thực trạng của hoạt động du lịch sinh thái tại đảo. Đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô theo hướng bền vững trong thời gian tới như: chính sách thu hút vốn đầu tư; quy hoạch du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù; xúc tiến quảng bá du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào…