Bài đăng

Cổ sinh vật học

Hình ảnh
tháng 2 07, 2018 Cổ sinh vật học Cổ sinh vật học là một trong những chuyên ngành cơ bản của khoa học địa chất, chuyên nghiên cứu dấu tích của các sinh vật đã từng tồn tại trên Trái Đất. So với sinh giới ngày nay thì thế giới sinh vật đã bị tuyệt diệt đông đảo gấp nhiều lần. Nhiều nhóm sinh vật đã thay thế nhau xuất hiện rồi biến mất theo quy luật chọn lọc tự nhiên.
Title: 
Cổ sinh vật họcAuthors: Tạ, Hòa PhươngKeywords: Sinh vật học
Khoa học địa chất
Di tích sinh vậtIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Cổ sinh vật học là một trong những chuyên ngành cơ bản của khoa học địa chất, chuyên nghiên cứu dấu tích của các sinh vật đã từng tồn tại trên Trái Đất. So với sinh giới ngày nay thì thế giới sinh vật đã bị tuyệt diệt đông đảo gấp nhiều lần. Nhiều nhóm sinh vật đã thay thế nhau xuất hiện rồi biến mất theo quy luật chọn lọc tự nhiên.Description: tr. 193-195URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18920Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên đ…

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Title: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nayAuthors: Nguyễn, Hữu TuấnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục tố tụng;Tòa án hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16188Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật:
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Phạm, Thanh Tú
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Thị trường chứng khoán;Đầu tư chứng khoán
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 79 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Lãm rõ một số vấn đề lý luận của pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư ở Việt Nam hiện nay, phát hiện những khiếm khuyết cần bổ sung của hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cá (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51441
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Phạm, Linh ChiKeywords: Luật Hành chính;Bảo vệ người tố cáo tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.Description: 91 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60104Appears in Collections:LAW - Master Theses

Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380

Title: Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380Authors: Trần, Thị Thu PhươngKeywords: Luật Hành chính;Xét xử các vụ án hành chínhIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn nghiên cứu một cách chuyên sâu về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân theo Luật Tố tụng hành chính. Phân tích và đánh giá thực tế áp dụng các quy định của pháp luật về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án thông qua các vụ án cụ thể đã được giải quyết tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 cho đến nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần nhận thức đúng đắn, thống nhất về nội dung thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án theo Luật tố tụng hành chính, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả về thẩm quyền xét xét xử các vụ án hành chính.Description: 94 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60105Appear…

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Văn MạnhKeywords: Luật lao động;Hợp đồng lao độngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao độngDescription: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60112Appears in Collections:LAW - Master Theses

Giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự:Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự:Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Anh Tuấn,Keywords: Luật hình sự;Giám định tư phápIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Làm rõ những vấn đề lý luận về công tác giám định tư pháp nói chung và giám định tư pháp đối với các tội phạm về tham nhũng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nói riêng. - Làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành và thực trạng công tác giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng. - Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của công tác giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng; từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện về mặt lý luận và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp trong thực tiễn giải quyết các vụ án tham nhũng.Description: 103 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60113Appears in Collections:LAW - Master Theses